Privacy 
Statement

Identiteit van de gegevensverwerker

Storysellers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Storysellers
Stadserf 2
4811 XS  Breda

076-2055085

KVK 57605653 | BTW NL001668277B16  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Storysellers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Storysellers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Storysellers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming

Storysellers neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Storysellers gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • WordPress
  • Dit is een content management systeem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website.
 • HubSpot
  • Dit is een Customer Relationship Management (CRM) – en Marketing Automation systeem ten behoeve van onderhouden van commerciële relaties en het geautomatiseerd communiceren met deze relaties.
 • Gmail
  • Dit is het e-mail programma van Google. 
 • Google Contacts
 • Dit is het online adresboek van Google ten behoeve van het dagelijks gebruik van persoonsgegevens zoals telefoneren of e-mailen
 • Mailerlite
  • Dit e-mail marketing systeem ten behoeven geautomatiseerd benaderen van relaties via e-mail
 • Whatsapp
  • Dit een communicatieplatform ten behoeven van de directe communicatie en het delen van informatie.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Storysellers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Als je bij Storysellers een betaalde dienst hebt afgenomen, hebben wij meer gegevens van je. Wettelijk zijn wij verplicht deze 7 jaar te bewaren. Daarna zullen we deze vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Storysellers deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Storysellers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Naam Jurisdictie Doel Welke gegevens
Facebook Uitvoerend Inzicht krijgen in het gebruik en daardoor verbeteren van berichten en advertenties op Facebook Naam, mailadres en FB-account
Linkedin Uitvoerend Inzicht krijgen in het gebruik en daardoor verbeteren van berichten en advertenties op Facebook Naam, mailadres, gegevens linkedin account
Google Analytics Uitvoerend Inzicht krijgen in het gebruik en daardoor verbeteren van de website en het aanbod Enkel algemene gegevens – niet persoonlijk traceerbaar, zie verderop voor toelichting
G-Suite (Gmail, Calendar, Contacts) Uitvoerend Gebruik van Email, agenda en bijbehorende functionaliteiten en bijhouden adresboek Email adressen, NAW gegevens indien beschikbaar, Agenda items met persoonsgegevens.
Website Dienstverlening Uitvoerend Ondersteuning bij oplossen technische/online problemen Alle genoemde persoonsgegevens
Mailerlite Uitvoerend E-mail marketing en inbound marketing Alle genoemde persoonsgegevens
Hubspot Uitvoerend CRM en Marketing Automation Alle genoemde persoonsgegevens
Whatsapp Uitvoerend Communicatie Alle genoemde persoonsgegevens
Leadinfo Uitvoerend Inzicht krijgen in bezoekers website Bedrijfsnaam, bedrijfsgevens
Hotjar Uitvoerend Inzicht krijgen in gedrag website bezoeker Geen persoonsgegevens. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zoals bijna alle websites die je bezoekt, plaatst ook deze website cookies. Mensen hebben vaak een aversie tegen cookies, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in een browser van je computer, tablet of smartphone. 

Ze gaan uit van een win-winsituatie: ze helpen ons het gedrag van bezoekers te analyseren en daardoor onze website voor die bezoekers te verbeteren. Daardoor krijg je bijvoorbeeld onze pop-up niet zo vaak te zien, worden jouw voorkeursinstellingen behouden en kunnen we kijken welke pagina’s en berichten vaak en minder vaak gelezen worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Via Google Analytics kunnen we o.a. bekijken met wat voor apparaat (laptop, mobiel, tablet) mensen onze site bekijken, maar ook wanneer en via welke kanalen. Wij hebben met Google Analytics een bewerkersovereenkomst en ‘gegevens delen’ uitgezet. Dat betekent dat Google Analytics de gegevens van onze site niet mag gebruiken voor hun eigen doeleinden.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Storysellers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Storysellers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Storysellers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Jouw beelden

Tijdens bijeenkomsten, lezingen, trainingsdagen en workshops van Storysellers worden regelmatig foto- en video-opnames gemaakt, welke voor trainings- en promotiedoeleinden worden gebruikt. Het kan zijn, dat je op deze beelden zichtbaar bent. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit aan ons laten weten via   We zullen in dat geval de desbetreffende foto- en/of video-opname verwijderen.

Wijzigingen en datum

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden.

 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 19 februari 2022.